Weekendowe Warsztaty "Bezpieczeństwo w Sieci: Jak Uchronić Dziecko"

Warsztaty Bezpieczeństwo w sieci

Opis warsztatów:

Weekendowe warsztaty „Bezpieczeństwo w Sieci: Jak Uchronić Dziecko” to specjalnie zaprojektowane spotkanie, które pomaga rodzicom i dzieciom zrozumieć wyzwania związane z korzystaniem z internetu oraz jak skutecznie chronić się przed zagrożeniami online. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla rodziców, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci, jak i dla dzieci, aby nauczyć się, jak samodzielnie poruszać się w cyfrowym świecie bezpiecznie.

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości rodziców i dzieci na temat zagrożeń online oraz dostarczenie narzędzi i wiedzy niezbędnych do bezpiecznego korzystania z internetu. Warsztaty pozwalają osiągnąć następujące cele:

 1. Zrozumienie zagrożeń: Uczestnicy dowiadują się, jakie zagrożenia czyhają w internecie, takie jak cyberprzemoc, nieodpowiednie treści i kontakt z nieznajomymi.
 2. Budowanie świadomości cyfrowej: Warsztaty kształtują umiejętność rozpoznawania i unikania pułapek online.
 3. Ochrona prywatności: Nauczenie, jak chronić dane osobowe i informacje online.
 4. Rola rodziców: Warsztaty pomagają rodzicom zrozumieć ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa online dla dzieci.

Tematyka warsztatów:

 1. Zagrożenia w sieci: Przegląd zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, hejt, cyberprzestępczość i nieodpowiednie treści.
 2. Budowanie świadomości cyfrowej: Nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i podejścia do nich.
 3. Ochrona prywatności: Jak chronić dane osobowe, unikać niebezpiecznych aplikacji i serwisów.
 4. Bezpieczeństwo hasła: Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i zarządzania bezpiecznymi hasłami.
 5. Rola rodziców: Jak rodzice mogą wspierać i monitorować bezpieczeństwo online swoich dzieci.

Korzyści:

 • Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zagrożeń online i sposobów ich unikania.
 • Nauczą się, jak chronić swoje dane osobowe i informacje online.
 • Dzieci zyskają umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Rodzice zrozumieją swoją rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa online swoim dzieciom.

Weekendowe warsztaty „Bezpieczeństwo w Sieci: Jak Uchronić Dziecko” to doskonała okazja, aby rodzice i dzieci wspólnie nauczyli się, jak cieszyć się internetem bez obaw i ryzyka. To również sposobność do budowania zaufania między rodzicami a dziećmi w kwestiach związanych z bezpieczeństwem online.