Warsztaty Coachingowe - Wzmacnianie Własnych Wartości

Wzmacnianie własnych wartości

Cel warsztatów: Celem szkolenia jest pomóc uczestnikom odkryć i zrozumieć swoje wartości, przekonania, mocne strony i obszary do rozwoju. Warsztaty pozwalają osiągnąć następujące cele:

 1. Identyfikacja własnych wartości: Uczestnicy dowiedzą się, jakie wartości są dla nich najważniejsze i jak wpływają na ich życie i wybory.
 2. Analiza osobowości: Warsztaty pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć swoje predyspozycje, preferencje i cechy osobowościowe.
 3. Budowanie pewności siebie: Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystać swoje wartości i unikalne cechy do wzmocnienia swojej pewności siebie.
 4. Zarządzanie stresem i emocjami: Warsztaty pomogą uczestnikom lepiej radzić sobie z stresem i negatywnymi emocjami.
 5. Rozwój osobisty i cele: Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać swoją wiedzę o sobie samych do określenia celów i ścieżki rozwoju.

Tematyka warsztatów:

 1. Wartości osobiste: Identyfikacja i analiza własnych wartości oraz ich wpływu na życie uczestników.
 2. Analiza osobowości: Poznanie różnych narzędzi i testów psychologicznych do analizy osobowości.
 3. Mocne strony i obszary do rozwoju: Rozpoznanie swoich mocnych stron i obszarów, które wymagają rozwoju.
 4. Pewność siebie i asertywność: Techniki budowania pewności siebie i umiejętności asertywnego komunikowania się.
 5. Zarządzanie stresem i emocjami: Sposoby radzenia sobie z stresem, kontrolowanie emocji i radzenie sobie z negatywnymi myślami.
 6. Rozwój osobisty i cele: Jak określić cele osobiste i zawodowe oraz pracować nad ich realizacją, wykorzystując zdobyte informacje o sobie.

Korzyści:

 • Uczestnicy zdobędą głębsze zrozumienie swojej tożsamości i wartości, co przyczyni się do większej samoświadomości.
 • Nauczą się budować większą pewność siebie i efektywnie zarządzać swoimi emocjami.
 • Zyskają narzędzia do określenia celów i ścieżki rozwoju osobistego.
 • Warsztaty pomogą uczestnikom lepiej rozumieć siebie samych i lepiej radzić sobie w różnych aspektach życia.

Warsztaty coachingowe związane z wzmocnieniem własnych wartości i analizą osobowości są idealne dla osób, które chcą pogłębić swoją samoświadomość, wzmocnić swoją pewność siebie i efektywnie pracować nad własnym rozwojem osobistym.